Pridružite nam se! / Join us!

iOS+Upload (3).jpg

Text in B/C/S. Please scroll down for English.

BHA UN objavljuje poziv za upis novih članova

Da li želite promovirati duh i vrijednosti Ujedinjenih naroda/nacija, raditi na Ciljevima održivog razvoja i biti uključeni u organiziranje Model UN konferencija? Imate li prethodnog iskustva u radu na temama poput nacionalnog pomirenja, građanskog aktivizma ili imate ideje koje će doprinijeti mirnijem i pravednijem društvu? Da li Vam je stalo do regionalne suradnje i vjerujete li da budućnost ostaje na mladima?

Ako ste odgovorili pozitivno na jedno od navedenih pitanja, onda je ovo prilika za Vas da nam se pridružite. Mi Vam nudimo platformu za realizaciju ideja, a cijeniti ćemo Vaš doprinos u realizaciji BHA UN aktivnosti.

Stoga, Bosanskohercegovačka Asocijacija za Ujedinjene narode objavljuje poziv za upis novih članova. Postoje četiri kategorije članstva, a visina godišnje članarine ovisi o statusu kategorije članstva koje odaberete:

a)       Aktivni, umirovljeni, počasni[1] = 40 KM;

b)      Potpomagači[2] = 200 KM;

c)       Studenti i mladi (do 30. godine života)[3] = 20 KM;

d)      Volonteri[4] = 0 KM.

U nastavku provjerite uvjete pristupanja u članstvo:

1.      Posjedujete državljanstvo Bosne i Hercegovine ili ste strani državljanin/ka koji/a ima odobren boravak u Bosni i Hercegovini;

2.      Prihvatate programske principe, Statutarna načela, misiju i viziju BHA UN;

3.      Dostavite orginal čitko ispunjenene i potpisane Pristupnice za upis članova u BHA UN.

 

Rok za podnošenje prijave za upis novih članova u BHA UN je 19.05.2019. godine do 17:00 sati. Prijave se mogu dostaviti na email adresu info@unabih.org s naknadnim dostavljanjem orginala Pristupnice, dostavljanjem osobno/lično ili putem pošte na adresu:

 

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ASOCIJACIJA ZA UJEDINJENE NARODE

VLADIMIRA VALTERA PERIĆA 10, 71000 SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA

 

Po okončanju poziva za upis novih članova, organizirati ćemo info sesiju sa novim članovima, gdje će svi novoupisani članovi imati priliku da se upoznaju sa dosadašnjim timom, aktivnostima Asocijacije, ali i da učestvuju u kreiranju novih aktivnosti.

[1]Aktivni članovi su lica koja učestvuju u aktivnostima Asocijacije. Umirovljeni članovi su lica koja su prethodno bila uključena u rad Asocijacije. Počasni članovi su istaknuta lica unutar šire zajednice koja rade u polju u kojem Asocijacije djeluje.

[2] Potpomagajući članovi su lica koja nisu aktivno uključena u djelovanje Asocijacije, a koja plaćanjem članarine znatno pomažu Asocijaciji u poslovanju.

[3] Studenti i učenici srednjih škola i mladi, tj. lica starosne dobi ispod 30 godina.

[4] Volonteri su lica koja su aktivno uključena u aktivnostima i radu Asocijacije na volonterskoj osnovi.

DSC_0326.jpg
DSC_5930.jpg
iOS+Upload.jpg
DSC_0539.jpg

iOS+Upload (5).jpg
DSC_5908.jpg
iOS+Upload (7).jpg

BHA UN is opening applications for new members

Would you like to promote the spirit and values of the United Nations in Bosnia and Herzegovina, work on Sustainable Development Goals and organize MUN conferences? Do you have experience in working on topics such as national reconciliation, fostering civic engagement or have your own ideas on how to contribute to a more peaceful and just society? Do you care about regional cooperation and believe the future stands on youth?

If you answered yes on any of the above, we offer you a platform for realization of your ideas and we will value your contribution to our activities.

Bosnia and Herzegovina Association for United Nations is looking for new members. There are four categories of membership, and the annual membership fee depends on which type of membership you choose:

a)       Active, Retired, Honorary[1] = 40 KM;

b)      Supporters[2] = 200 KM;

c)       Students and youth (up until 30 years)[3] = 20 KM;

d)      Volunteers[4] = 0 KM.

Check below if you are eligible to join us:

1.       You are a citizen of Bosnia and Herzegovina or hold a valid residence permit of Bosnia and Herzegovina;

2.       You agree with and accept our goals, Statute, mission and vision;

3.       You have filled out our membership Form.

 

Applications are open until 19th of May 2019, by 5 PM. To submit the applications, please send it via email info@unabih.org before the deadline (hard copy of the application form may be submitted at later stage), or mail it to the following address:

 

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ASOCIJACIJA ZA UJEDINJENE NARODE

VLADIMIRA VALTERA PERIĆA 10, 71000 SARAJEVO

BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

We will hold an Info Session for all the new members, where you will be able to meet the existing team, be acquainted with our activities, as well as participate in brainstorming of our future activities.

For questions and general inquiries, reach out to us at info@unabih.org.

 

We are looking forward meeting you!

[1]Active members are those that are involved in Association's activities. Retired members are individuals that have been previously involved with the Association. Honorary members are notorious individuals that are working in the field of Association's mission.

[2] Supporters are individuals that are not actively involved with the Association, but whose individual annual membership fee significantly contributes to the Association.

[3] University and high school students and young individuals that are under the age of 30 years.

[4] Volunteers are individuals that are actively involved in Association’s activities on a voluntary basis.