IZVJEŠTAJ O DVODNEVNOJ KONFERENCIJI // REPORT ON THE TWO DAY CONFERENCE

REPORT ON THE TWO DAY CONFERENCE

Written by: Lana Kulina & Amina Ibišević

Youth as a (future) (re)source two-day preparatory event was organized by the Bosnia and Herzegovina Association for United Nations (BHA UN) in partnership with the Centre for European Perspective (CEP) and supported by the International Visegrad Fund.

Over 50 participants were welcomed to Hotel Europe in Sarajevo, where, during this two-day event, they had the opportunity to engage in fruitful discussions and workshops.

Amer Kapetanović, Head of Political Department of the Regional Cooperation Council, addressed the participants and stated that youth leadership is of crucial importance for the process of European integration.

Throughout the first day, two panel discussions took place with each having 5 individual speakers.

Participants were able to learn more about Euro-Atlantic Integrations of Western Balkans and the role of V4. This panel was moderated by Jasmina Banjalučkić, Secretary-General of Youth Council of Federation of Bosnia and Herzegovina.

The discussion covered a variety of different topics, ranging from education of youth to the issues of collaboration between private and public sector.

 

„There is hope for change in the region!“

Vladimir Bartovic, Director of EUROPEUM

 

Panelists were optimistic about the future of youth cooperation.

Katja Geršak, Director of the Centre for European Perspective (CEP) and one of the panelists, stated that with or without the European Union, cooperation is the only way to move forward.

During the second discussion, ambassadors used their expertise and practical knowledge to answer all thought-provoking questions the participants dared to ask.

This panel discussion was moderated by Mak Selimović, President of Bosnia and Herzegovina Association for the United Nations.

Panelists shared knowledge and opinions on the topic of Cross-Regional Cooperation. They stated that cooperation is the only suitable solution and that it would result in respect and mutual recognition, that would, later on, be followed by the creation of regional identity.

Thanks to the interaction between panelists and participants, panel discussions were implemented successfully.

On the second day of the preparatory event, participants had the opportunity to take part in workshops, which were divided into 4 thematic groups:

  • Democratization and European Integrations;

  • Human rights;

  • SDGs;

  • Regional Cooperation.

Having the opportunity to work in smaller groups, participants had a unique chance to express their opinion, discuss the topics and talk about possible solutions.

We believe that this preparatory event set a good base for the further discussion that will be held in Ljubljana next month.

 

IZVJEŠTAJ O DVODNEVNOJ KONFERENCIJI

Pisale: Lana Kulina & Amina Ibišević

Dvodnevna pripremna konferencija pod sloganom mladi kao (budući) resurs je organizirana od strane Bosanskohercegovačke asocijacije za Ujedinjene narode (BHA UN) u partnerstvu s Centrom za Europsku Perspektivu (CEP), a podržan od strane Međunarodnog Visegrad Fonda.

Preko 50 učesnika je prisustvovalo konferenciji održanoj u prostorijama Hotela Europe u Sarajevu, a unutar kojeg su učesnici imali priliku da učestvuju u zanimljivim diskusijama i radionicama.

Amer Kapetanović, šef političkog odjela u Regional Cooperation Council-u se obratio učesnicima ove konferencije, i poručio da su mladi lideri od ključnog značaja za proces Europskih integracija.

Osim toga, tokom prvog dana organizirane su dvije panel diskusije, sa po 5 panelista.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju pobliže sa euroatlanskim integracijama Zapadnog Balkana i uloge Visegrad 4 grupe, a ovu panel diskusiju je moderirala Jasmina Banjalučkić, generalna tajnica Vijeća Mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Rasprava je obuhvatila različite teme, počevši od obrazovanja mladih do pitanja suradnje privatnog i javnog sektora.

“Postoji nada za promjene u regiji!”

Vladimir Bartovic, Direktor EUROPEUM-a

Govornici na ovoj panel diskusiji su bili optimistični u pogledu budućnosti suradnje mladih.

Katja Geršak, direktorica Centra za Europsku Perspektivu (CEP) i jedan od panelista, izjavila je da sa ili bez Europske unije jedini način za ostvarivanje napretpka onaj koji uključuje suradnju.

Tijekom druge rasprave, veleposlanici i predstavnici veleposlanstava su iskoristili svoju stručno i praktično znanje kako bi odgovorili na sva pitanja koje su sudionici postavili.

Drugu panel diskusiju je moderirao Mak Selimović, predsjednik Bosanskohercegovačke asocijacije za Ujedinjene narode.

Panelisti su podijelili svoje znanje i mišljenja u polju međuregionalne suradnje. Izjavili su da je suradnja jedino pogodno rješenje i da će isto rezultirati posjpešivanju međusobnog poštovanja i međusobnim priznanjem, nakon čega će kasnije slijediti stvaranje regionalnog identiteta.

Zahvaljujući interakciji panelista i sudionika, panel diskusije uspješno su provedene.

Tokom drugog dana konferencije, sudionici su imali priliku sudjelovati u radionicama koje su bile podijeljene u 4 tematske skupine i to:

  • Demokratizacija i europske integracije;

  • Ljudska prava;

  • Ciljevi održivog razvoja;

  • Regionalna suradnja.

Imajući priliku raditi u manjim skupinama, sudionici su imali jedinstvenu priliku da izraze svoje mišljenje, raspravljaju o temama i razgovaraju o mogućim rješenjima.

Vjerujemo da je ovaj pripremni događaj postavio dobru osnovu za daljnju diskusiju koja će se sljedećeg mjeseca održati u Ljubljani u sklopu Young Bled Strategic Forum-a.