IZVJEŠTAJ O BHA UN AKTIVNOSTI: PROGRAM JAČANJA KAPACITETA / REPORT ON BHA UN ACTIVITY: CAPACITY BUILDING

IZVJEŠTAJ O BHA UN AKTIVNOSTI: PROGRAM JAČANJA KAPACITETA

Pisale: Lana Kulina i Amina Ibišević

Dana 14. augusta/kolovoza, članovi naše Asocijacije su putovali u Hutovo blato i uzeli učešće u programu i radionicama koje su imali za cilj jačanja kapaciteta BHA UN, ali i diskusije o budućim aktivnostima koje će sprovoditi BHA UN.

Po dolasku u Hutovo blato, učesnici su dočekani od strane gosp. Marka Matića, direktora zadruge Loznica, a s kojim su razgovarali o problemima i specifičnostima agrobiznisa u manjim sredniama i načinima prevazilaženja određenih problema. Gosp. Marko Matić je podijelio svoja iskustva i savjete učesnicima radionice.

U poslijepodnevnim satima, članovi BHA UN su prezentirali i pregledali prvi Dobrovoljni nacionalni izvještaj (DNI) koji je Bosna i Hercegovina dostavila Ujedinjenim narodima/nacijama. DNI je sveobuhvatni mehanizam izvještavanja koji prati ispunjenje Ciljeva održivog razvoja (COR) na nacionalnoj razini.

Nadalje, članovi BHA UN-a su također pregledali plan aktivnosti za sljedeću godinu i proveli nekoliko brainstorming sesija koje su rezultirale mnogim novim idejama, za koje se nadamo da će što prije provesti u djelo.

U toku rasprava o COR-ovima i načinima na koje možemo pridonijeti ispunjenju ovih ciljeva bio je poseban odjeljak na dnevnom redu. Sudionici su uživali u učenju o nekim jednostavnim načinima da individualno doprinesu ispunjenju ciljeva. Na primjer, jeste li znali da LED svjetla troše najmanje 75% manje energije, a traju 25 puta duže od rasvjete sa žarnom niti!?

Tijekom drugog dana programa, članovi BHA UN su imali priliku uživati u vožnji brodom kroz Hutovo Blato. Ovo mjesto poznato je kao rezervat prirode i ptica koje se nalazi u Bosni i Hercegovini. Hutovo Blato služi kao dom velikom broju životinja, ali posebice se ističe podatak da je upravo ovaj rezervat dom više od 240 vrsta ptica selica. Zanimljivo je napomenuti i to da je Park prirode Hutovo Blato također i arheološko nalazište za koje se vjeruje da su ilirska baština i a njeni artefakti stariji od 2000 godina.

Nakon vožnje brodom, članovi BHA UN su posjetili nekropolu stećaka Radmilja u Stocu gdje su uživali u pejzažu i historiji/povijesti stećaka. Ovi nadgrobni spomenici datiraju iz srednjovjekovnog razdoblja u Bosni i Hercegovini, posebice iz 1480-ih pa sve do 16. stoljeća.

Prije no što su članovi BHA UN krenuli prema Sarajevu, sudionici su posjetili Čeveljušu, a koja se nalazi u blizini Ljubuškog. Članovi BHA UN su imali priliku da se okupaju u rijeci Trebižat koja se ulijeva u poznati vodopad Kravica, ali i da uživaju u ukusnoj i svježoj lokalnoj kuhinji uz pogled na male slapove.

BHA UN koristi ovu priliku da se zahvali članovima BHA UN koji su učestvovali u ovom programu, ali i Centrotrans Eurolines-u i Motel Parku na suradnji i odličnoj i srdačnoj usluzi koju su nam pružili za vrijeme trajanja aktivnosti.

REPORT ON BHA UN ACTIVITY: CAPACITY BUILDING

Written by: Lana Kulina & Amina Ibišević

Members of our Association travelled to Hutovo Blato on 14th of August and took part in Capacity Building Program that was organized for the purpose of discussing future activities.

Upon their arrival at Hutovo Blato, they welcomed Marko Matić, CEO at Loznica. They talked about issues that follow start-ups in agriculture and ways to cope with them. Mr. Matić shared his experience followed by advice with the participants of this workshop.

In the afternoon, BHA UN members have presented and examined the first Voluntary National Review (VNR) submitted by Bosnia and Herzegovina to the United Nations. The VNR is a comprehensive reporting mechanism that tracks fulfilment of Sustainable Development Goals (SDGs) on the national level. Furthermore, BHA UN members have also examined the activity plan for the next year and had several brainstorming sessions which resulted in many new ideas, which we hope to put into action as soon as possible.

Discussing SDGs and ways we can contribute to the fulfilment of these goals was a separate section in the agenda. Participants enjoyed learning about some easy ways to contribute to this goal. For example, did you know that LED lights use at least 75% less energy, and last 25 times longer, than incandescent lighting!?

During the second day of the teambuilding, the participants had the opportunity to enjoy a boat ride through Hutovo Blato. This place is known as a nature and bird reserve located in Bosnia and Herzegovina. Hutovo Blato serves as a home to a large variety of animals, but particularly it is a home to 240 types of migratory birds. It is interesting to note that Hutovo Blato Nature Park is also an archaeological site that cherishes findings believed to be Illyrian heritage and its artefacts older than 2000 years.

After the boat ride, the participants visited the Radmilja necropolis in Stolac where they enjoyed the sight of a plethora of Stećak tombstones. These tombstones date from the medieval period in Bosnia and Herzegovina, particularly from 1480s throughout the 16th century.

Before leaving back to Sarajevo, the participants visited Čeveljuša, near Ljubuški. They had the opportunity to bathe in the refreshing waters of the Trebižat river that flows into the famous waterfall Kravica, as well as to enjoy delicious and fresh local cuisine with a serene view onto a small nearby waterfall.

BHA UN uses this opportunity to thank BHA UN members for participating at this program activity, as well as to Centrotrans Eurolines and Motel Park for cooperation and excellent service that was provided to us during the activity.