Young BSF Pripremni Događaj, Sarajevo // Young BSF Preparatory Event, Sarajevo

YBSF-Sarajevo.jpg

Pozivamo Vas da prisustvujete dvodnenom događaju kojeg organizira Bosanskohercegovačka asocijacija za Ujedinjene narode u suradnji s Centrom za Europsku Perspektivu (Slovenija), a koji je podržan od strane Međunarodnog Visegrad Fonda. Događaj će se održati 5. i 6. augusta/kolovoza mjeseca u prostorijama Hotela Europe, Sarajevo. Ovaj događaj dio je jednog u nizu pripremnih događaja za Young Bled Strategic Forum 2019. Posjetite ovaj LINK kako bi pristupili Agendi događaja.

Partnerske organizacije ovim projektom daju prostor mladima i civilnom društvu Zapadnog Balkana, V4 i EU, dajući im priliku da razgovaraju o svojim problemima, izazovima, idejama i perspektivama s kreatorima politike i relevantnim stručnjacima. Poseban naglasak bit će posvećen međuregionalnoj suradnji. Sudionici će pokazati da takva suradnja ne samo da je nužna, već i neizbježna za kreiranje pozitivnih koraka u demokratizaciji, ljudskim pravima, održivom razvoju, euroatlanskim integracijama Zapadnog Balkana, klimatskim promjenama i drugim prekograničnim i transnacionalnim pitanjima. S tim u vezi, mladi lideri u Zapadnom Balkanu moraju učiti od svojih vršnjaka iz drugih regija, dijeliti svoja znanja, ideje i znanje. Programi održive regionalne suradnje stoga su ključni za sveobuhvatan, uključiv, inkluzivan i inovativan pristup koji uključuje mlade i priprema buduće kreatore promjena. Kako bi se ojačala regionalna suradnja i razmjena znanja između država iz Visegrad 4 regije (V4), Zapadnog Balkana (WB6), Europske unije (EU) i šire, ovaj projekt će se na jednom mjestu okupiti stručnjake iz vodećih institucija u V4 i WB6, ali i predstavnike vodećih omladinskih organizacija.

Prijave za učešće na navedenom događaju možete podnijeti OVDJE, s krajnjim datumom podnošenja prijave na dan 1. august/kolovoz.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, molimo Vas kontaktirajte nas putem emaila info@unabih.org i meliha.muherina@cep.si

We are cordially inviting you to attend a 2-day event organized by the Bosnia and Herzegovina Association for United Nations in cooperation with Centre for European Perspective, and supported by the International Visegrad Fund. The event will be held on 5th and 6th August at Hotel Europe, Sarajevo. This event is part of a series of preparatory events, leading to the Young Bled Strategic Forum 2019 conference. More info is available in the attachment invitation Sarajevo.

Organizations are with this opening the floor to youth and civil society of the Western Balkans, V4 and EU, giving them a chance to discuss their concerns, challenges, ideas and prospects with policy makers and experts. Special emphasis will be given to cross-regional cooperation. Participants will demonstrate that such cooperation is not only necessary, but also inevitable for creating a path towards further engaging in democratization, human rights, sustainable development, EU integrations of WB, climate change and other cross-border and transnational topics. Young leaders have to learn from their peers from different regions, share their knowledge, ideas and know-how. Sustainable regional cooperation programs are therefore of crucial importance for creating a comprehensive, inclusive, and innovative approach that engages youth and prepares future agents of change. In order to strengthen the regional cooperation and know-how exchange between the V4, WB6, EU and beyond, this project will in one place gather experts from leading institutions in the V4 and WB6 regions, as well as leading youth organizations.  

You can apply at this link by 1st of August 2019.

For any additional questions, please do not hesitate to contact us at meliha.muherina@cep.si and info@unabih.org