Bosna i Hercegovina i Ujedinjeni narodi / Bosnia and Herzegovina and United Nations

[B/H/S]

Bosna i Hercegovina i Ujedinjeni narodi

ujedinjene_nacije_bih.jpg

22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je članicom Ujedinjenih naroda. (Rezolucija 757), čime je, kao sukcesor SFRJ, postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje je ratificirala SFRJ. U radu Ujedinjenih naroda BiH sudjeluje preko stalnih predstavništava u New Yorku, Ženevi, Beču, kao i pri UNESCO-u u Parizu.

Odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda uvjetovani su aktuelnom međunarodnom političkom i privrednom situacijom koja je dirigirana praćenjem i aktivnim sudjelovanjem u rješavanju međunarodnih kriza, tijela UN-a u kojima je BiH članica, zatim potencijalnim izborom u tijela za koja se BiH kandidira, kao i dinamikom rada u tim tijelima. Politička pitanja uglavnom su u vezi sa praćenjem rada Vijeća sigurnosti te Skupštine i odbora Skupštine. Za Bosnu i Hrecegovinu su od osobitog značaja sljedeća pitanja razmatrana na 61. zasjedanju Generalne skupštine:

 • Situacija u zemlji;

 • Održavanje međunarodne sigurnosti – dobrosusjedski odnosi, stabilnost i razvoj u Jugoistočnoj Evropi;

 • Borba protiv terorizma;

 • Ljudska prava i humanitarna pitanja;

 • Međunarodno pravo, Međunarodni krivični sud, Međunarodni tribunal za ratne zločine počinjene na tlu bivše SFRJ;

 • Prevencija konflikta u svijetu i održavanje mira;

 • Razoružanje;

 • Borba protiv AIDS-a:

 • Finansiranje UN. Pitanje dugovanja BiH prema UN nakon sticanja samostalnosti;

 • Situacija na Bliskom Istoku – Irak, Izrael i Palestina;

 • Kandidature –izbori u tijela i organe UN;

Bosna i Hercegovina, istodobno, aktivno sudjeluje na redovnim koordinirajućim aktivnostima grupacija zemalja unutar UN-a: Istočnoevropska grupa ( predstavnik BiH trenutno predsjedava ovom grupom) Centralnoevropska inicijativa, Grupa 77 i Kina, Organizacija islamske konferencije kao i zemalja potencijalnih članica EU. Od objekta međunarodne politike BiH postupno preuzima ulogu aktivnog sudionika u rješavanju međunarodnih problema. Bosna i Hercegovina je uključena u mirovne operacije širom svijeta i to: Etiopiji-Eritreji, Haitiju, Iraku, Afganistanu, Liberiji, Siera-Leone-u.

Članica je brojnih tijela UN-a, aktivna u organiziranju  konferencija i drugih multilateralnih aktivnosti. U jačanju odgovornosti kao članica Ujedinjenih naroda, Bosna i Hercegovina je istaknula kandidaturu za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti u mandatu 2010./2011., na izborima koji će se održati tokom zasjedanja Generalne skupštine  2009. godine.

U skladu sa odredbama Povelje UN, kao i sa završnim dokumentom Svjetskog samita 2005. godine, formirana je Komisija za izgradnju mira (PBC) kao međudržavno, savjetodavno tijelo koje će odgovarati Vijeću sigurnosti UN-a i čiji je rad fokusiran  na postkonfliktnoj izgradnji mira. BiH je  u decembru 2005. istakla kandidaturu za članstvo u ovom tijelu i tako se, po prvi put otkako je postala članica UN-a, suočila sa procesom intenzivnog lobiranja za jedno od tijela UN, uključivo izlaskom na izbore. Pozitivan odjek kandidature prenesen je od strane niza zemalja- članica UN koji su pozdravili  nastojanja za promjenu imidža BiH putem legitimnog zahtjeva za aktivnije sudjelovanje u međunarodnim poslovima, prvenstveno u sistemu UN. BiH je odlučila nastaviti sa novim proaktivnim pristupom u pogledu kandidatura BiH, odnosno eksperata iz BiH za članstvo u tijelima UN : ECOSOC, PBC, komitete UN za zaštitu ljudskih prava kao što su : CAT- Komitet protiv torture, CERD – Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije, CEDAW-Komitet za eliminaciju diskriminacije žena, CMW – Komitet za prava radnika migranata, CHR-Komitet za ljudska prava, CRC –Komitet za prava djeteta itd.

Tekst preuzet u cijelosti sa www.historija.ba na dan 22.05.2019. godine.

[ENG]

Bosnia and Herzegovina and United Nations

ujedinjene_nacije_bih.jpg

Bosnia and Herzegovina became a Member State of the United Nations on May 22, 1992 (Resolution 757). As a successor of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), Bosnia and Herzegovina became the State Party in all conventions and agreements ratified by SFRJ. Bosnia and Herzegovina participates in the work of the United Nations through the Permanent Missions to the UN in New York, Geneva, and Vienna, as well as through the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Paris (UNESCO) and Embassy of Bosnia and Herzegovina in Rome (UNFAO).

Relations between Bosnia and Herzegovina and the United Nations are predetermined by up-to-date international political and economical situation and are developing through monitoring and active participation in resolving international crises, taking part in the work of UN bodies in which Bosnia and Herzegovina is a member, trough election process in the bodies for which Bosnia and Herzegovina is running as a candidate, as well as, political issues mostly related to the monitoring of work of the UN General Assembly, Security Council, ECOSOC, and other UN bodies.

For Bosnia and Herzegovina, these following issues are of particular concern:

 • Participation of police and military officers from Bosnia and Herzegovina in peacekeeping operations in the UN ;

 • Elections for the UN bodies;

 • Global security and stability, prevention of conflicts in the world, and disarmament

 • Peacekeeping and Peacebuilding;

 • Good neighborly relations, regional stability, security, and development in South Eastern Europe;

 • Fight against terrorism;

 • Human rights, humanitarian issues, and gender equality;

 • International law, International Criminal Court, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, International Court of Justice, conventions, and other multilateral treaties;

 • Fight against AIDS;

 • UN financing: the issue of Bosnia and Herzegovina debts toward the UN after acquiring independence;

 • Situation in the Middle East – Iraq, Syria, Israel and Palestine.

Bosnia and Herzegovina takes active participation in the Eastern European Group. If necessary, Bosnia and Herzegovina participates in other regional groups of countries within the UN.

From being the object of international politics, Bosnia and Herzegovina is gradually moving towards taking over the role of active participant in resolving international problems. Bosnia and Herzegovina is included in peacekeeping operations worldwide. Currently members of the Armed Forces are engaged in UN Peacekeeping Missions in Congo and Mali, and police officers from Bosnia and Herzegovina are engaged in Cyprus, Liberia, South Sudan, Afghanistan and Somalia.

Bosnia and Herzegovina is a member of many UN bodies, including the Peacebuilding Commission and the Executive Board of UN Women. Bosnia and Herzegovina is also active in the organization of conferences and other multilateral activities. Bosnia and Herzegovina has successfully been a Non-Permanent Member of the Security Council in the term 2010-2011 and was a member of the Human Rights Council in the period from 2007 until 2009.

Bosnia and Herzegovina decided to continue with the new proactive approach in terms of the candidacy for a membership in the UN bodies.

Article taken from the Permanent Mission of Bosnia and Herzegovina to the United Nations on 22.05.2019.