[B/C/S] SARAJEVO MODEL UN ’18

SARAJEVO MODEL UN ’18

Datum održavanja konferencije: 20.- 23. rujan/septembar 2018. godine

 

MJESTO ODRŽAVANJA KONFERENCIJE

Hotel Hills (5*), Butmirska cesta 18, Sarajevo – BiH

 

ŠTA JE SARAJEVO MODEL UN?

Sarajevo Model UN predstavlja akademsku simulaciju raznih multilateralnih tijela. Naime, riječ je o konferenciji koja se već treću godinu za redom održava u Sarajevu, u suradnji sa nekolicinom relevatnih institucija poput Ujedinjenin naroda/nacija u Bosni i Hercegovini, Ministarstva vanjskih poslova BiH, WHO, UNHCHR i drugih relevantnih institucija. Pravo učešća na ovoj konferenciji ostvaruju mladi i uspješni ljudi uzrasta od 17 do 27 godina, kako sa područja Bosne i Hercegovine, tako i iz svih zemalja bivše Jugoslavije i Europskog kontinenta, koji će kroz aktivnu participaciju u rješavanju osnovih geopolitičkih problema u svijetu, razmjenjivati vlastita znanja i iskustva. Organizator Sarajevo Model UN ’18 konferencije je BOSANSKOHERCEGOVAČKA ASOCIJACIJA ZA UJEDINJENE NARODE.

 

VIZIJA SARAJEVO MODEL UN KONFERENCIJE

Vizija konferencije “Sarajevo Model UN” je da omogući vertikalnu razmjenu znanja i iskustava između vodećih zvaničnika, akademika i uspješnih studenata iz Bosne i Hercegovine, kao i sa šireg Europskog prostora.

 

Opći cilj ove konferencije je da stimulira mlade u aktivnom učešću u demokratskim procesima društva kroz akademsku obuku i simulaciju. Ova konferencija uključuje simuliranja više različitih multilateralnih vijeća na kojima će učesnici razgovarati o globalnim socio-ekonomskim problemima, koji se vode isključivo na engleskom jeziku. Pored toga, jedan od ciljeva ove konferencije je da pokaže da su mladi Bosne i Hercegovine, kao i region Jugoistočne Europe, spremni aktivno učestvovati i biti dio međunarodnih konferencija. Stoga će mladi BiH poslati poruku da nisu indiferentni prema globalnim društveno-političkim pitanjima. Pored toga, mladi će nedvojbeno prenijeti poruku da su voljni da aktivno učestvuju u kreiranju održivih društveno-ekonomskih rješenja.

 

Zajednička tema same konferencije je “Značaj mladih i promocija njihovog liderstva u međunarodnim konferencijama”. Planirano je da se konferencija održi u okviru četiri komiteta, odnosno simulacije i to: Vijeće sigurnosti UN-a, UN Žene, Vijeće za opća pitanja Vijeća Europske unije, te Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Svako od navedenih vijeća, osim Vijeća za opca pitanja Europskog unije, obraditi će po dvije aktuelne geopolitičke teme.

 

Na simulaciju se možeš prijaviti kao delegat koji će zastupati određenu državu u Vijeću ili kao novinar koji će pomno pratiti i bilježiti dešavanja unutar komiteta. Konferencija će se održati u periodu od 20. do 23. rujna/septembra u hotelu Hills.

 

VIJEĆA KOJA ĆE BITI SIMULIRANA NA SARAJEVO MODEL UN ’18:

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda/nacija (United Nations Security Council)

Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda/nacija (United Nations Human Rights Council)

Žene Ujedinjenih naroda (UN WOMEN)

Vijeće Europske unije – Vijeće za opća pitanja (General Affairs Council)

 

TKO/KO MOŽE UČESTVOVATI NA OVOJ KONFERENCIJI?

Učešće na Sarajevo Model UN ’18 konferenciji je uopćeno otvoreno za sve mlade uzrasta od 17-27 godina. Prijašnje iskustvo na Model UN konferencijama biće uzeto u razmatranje u procesu dodjeljivanja država predstavljanja i/ili vijeća u kojem će delegate učestvovati.

 

ZAŠTO BIH PRISUSTVOAO/LA NA SARAJEVO MODEL UN ‘18 KONFERENCIJI?

Zato što ćeš imati jedinstvenu priliku da ostvariš interakciji sa ostalim nositeljima promjena iz cijelog svijeta, učiš od vodećih stručnjaka, istražuješ o najvažnijim suvremenim geopolitičkim problemima, razvijaš svoje soft-skills sposobnosti, pregovaraš u simulacijama i najvažnije, da se zabaviš.

 

KAKO APLICIRATI NA SARAJEVO MODEL UN ’18?

Aplicirati na Sarajevo Model UN ’18 konferenciju je jednostavno. Dovoljno je popuniti aplikaciju koja je dostupna na: https://www.unabih.org/sarajevomun/register/delegate/, a u narednom periodu organizatori konferencije će te obavjestiti o pripremnim aktivnostima.

Aplikacije za učesnike/delegate su otvorene do 2. rujna/septembra 2018. godine.

 

Stoga, pridruži se pokretu stvaranja budućih diplomata i apliciraj na Sarajevo Model UN ’18 konferenciju.Za više informacija o samoj konferenciji, molimo vas posjetite sekciju Sarajevo Model UN na našoj web stranici.

Pratite nas i na socijalnim mrežama: @BHAssociationUN i @SarajevoModelUN.