Young Bled Strategic Forum

The Young Bled Strategic Forum (Young BSF) is an annual conference bringing together young leaders to engage in lively discussion and develop out-of-the-box solutions to some of the most pressing world issues. // Young Bled Strategic Forum (Young BSF) je konferencija koja se održava na godišnjoj razini, a koja okuplja mlade lidere i omogućava im prostor za aktivnu diskusiju i iznalaženje nekovencionalnih rješenja na neke od najvećih gorućih problema današnjice.

Read More
INFO Day Recap / Sažetak sa INFO Dana

Bosanskohercegovačka Asocijacija za Ujedinjene narode je 25. maja 2019 godine održala svoju prvu informativnu sesiju ove godine. Novoprimljeni članovi dobili su kratke utiske o dosadašnjim članovima, aktivnostima i funkcioniranju udruženja, a imali su i mogućnost postavljanja pitanja i predlaganja vlastitih ideja. // Bosnia and Herzegovina Association for United Nations has on 25th of May 2019 held its first info session this year. Newly joined members were given brief impressions on the members so far, activities and functioning of the Association, while they were also given an opportunity to ask questions and propose their own ideas.

Read More
Bosna i Hercegovina i Ujedinjeni narodi / Bosnia and Herzegovina and United Nations

22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je članicom Ujedinjenih naroda (Rezolucija 757), čime je, kao sukcesor SFRJ, postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje je ratificirala SFRJ.// Bosnia and Herzegovina became a Member State of the United Nations on May 22, 1992 (Resolution 757). As a successor of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), Bosnia and Herzegovina became the State Party in all conventions and agreements ratified by SFRY.

Read More
Pridružite nam se! / Join us!

BHA UN objavljuje poziv za upis novih članova

Da li želite promovirati duh i vrijednosti Ujedinjenih naroda, raditi na Ciljevima održivog razvoja i biti uključeni u organiziranje Model UN konferencija? Imate li prethodnog iskustva u radu na temama poput nacionalnog pomirenja, građanskog aktivizma ili imate ideje koje će doprinijeti mirnijem i pravednijem društvu? Da li Vam je stalo do regionalne suradnje i vjerujete da budućnost ostaje na mladima?

Ako ste odgovorili pozitivno na jedno od navedenih pitanja, onda je ovo prilika za Vas da nam se pridružite. Mi Vam nudimo platformu za realizaciju ideja, a cijeniti ćemo Vaš doprinos u ralizaciji BHA UN aktivnosti.

Read More
Essays from 1st Voice Up Forum

Read the essays that were presented at the “1st Voice-UP Forum” in Tirana, Albania, where participants from BiH had an opportunity to engage in a discussion where youngsters built up a common position and voiced up their shared understanding of present and future challenges, together with required action. They had the opportunity to discuss challenges with policymakers and other youth stakeholders in the region.

Read More
BHA UN has successfully implemented Model UN sessions at FPS’s course, University of Sarajevo

Members of the BHA UN, have successfully implemented two Model UN sessions as an integral part of the curriculum of an undergraduate course “Multilateral Diplomacy and International Organizations”, instructed by prof. dr. Kenan Dautovič and asst. Jasmin Hasanović, Faculty of Political Sciences at the University of Sarajevo.

Read More